Požádat můžete o prominutí úhrady školného, stravného, také o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.

Při žádosti o prominutí úhrady školného nebo stravného, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • Čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  – Příspěvek či doplatek na bydlení
  – Okamžitou dávku v hmotné nouzi
  – Přídavek na dítě
  – Dávky pěstounské péče
 • Čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • Po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na de

Dokumenty:
Směrnice Balíček pomoci Pražanům 22/23

Žádost o balíček
Žádost o Fond Solidarity