Třídy

Třídní paní učitelky Kontakt – mobil
1. třída: BERUŠKY Lenka Šibravová
Bc. Kateřina Papežová
777 694 103
2. třída: MOTÝLCI Bc. Dominika Krátká
Anna Laštovičková
777 694 103
3. třída: RYBIČKY Martina Hubinková
Natálie Kohútová
777 894 103
4. třída: ŽABIČKY Lenka Duroňová – zástupkyně ředitelky MŠ
Vendula Havránková
777 894 103