Třídy

Třídní paní učitelky Kontakt – mobil
1. třída: BERUŠKY Martina Hubinková
Anna Laštovičková
777 694 103
2. třída: MOTÝLCI Lenka Duroňová – zástupkyně ředitelky MŠ
Vendula Havránková
777 694 103
3. třída: RYBIČKY Lenka Šibravová
Bc. Kateřina Papežová
777 894 103
4. třída: ŽABIČKY Bc. Dominika Krátká
Natálie Kohútová
777 894 103