O nás

Bylo – nebylo, dávno tomu již, kdy usedlost Kotlaska byla opředena mýty a tajemnem. Na úpatí kopce Hájek v blízkosti náměstí Bohumila Hrabala dnes naleznete skleněné království uprostřed pohádkové zahrady jejíž dominantu tvoří hrad Rampelník.

Nad bytostmi (dětmi i dospělými), kteří tu prožívají příjemné chvíle při prvním setkání se vzděláváním, tu dohlíží kouzelný kominíček Kotlásek, který střeží štěstí a pohodu.

Ve čtyřech třídách se vzdělává 96 dětí, pod vedením osmi pedagogů a to za velmi příjemných podmínek, které zajišťuje šest správních zaměstnanců.
Předškolní vzdělávání je organizováno ve věkově rozlišených třídách. Obsah vzdělávání zajišťuje Školní vzdělávací program „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“, který je díky pojetí mnohočetných inteligencí Gardnera ušit na míru a splňuje tak individuální pojetí předškolní výchovy.

Program je plánován v týdenních tématických celcích, což dává prostor pro tvořivou a kreativní práci pedagogů.

Ve dvou třídách se vzdělávají děti, které v následujícím školním roce nastupují do základní školy, mají tak specificky upravený program, který je zaměřen na školní zralost a individuální přístup při pomoci dětem s odkladem školní docházky.

Program je dále obohacen o zájmové kroužky, které jsou organizovány po poslechu pohádky a to jako aktivní odpočinek.

Jako další aktivity jsou pro budoucí školáky zajišťovány návštěvy kulturních, sportovních a ekologických zařízení, taktéž i ozdravné pobyty.

 

Podívejte se jak to u nás vypadá.