přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Kotlaska

Požádat můžete o prominutí úhrady školného, stravného, také o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.

Při žádosti o prominutí úhrady školného nebo stravného, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • Čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
       Příspěvek či doplatek na bydlení
       Okamžitou dávku v hmotné nouzi
       Přídavek na dítě
       Dávky pěstounské péče
 • Čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • Po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na de

Dokumenty:
Směrnice Balíček pomoci Pražanům 22/23
Žádost o balíček
Žádost o Fond Solidarity

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
níže najdete rozdělení dětí do jednotlivých tříd – děti jsou do tříd rozděleny podle data narození.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
školní rok se nám kvapem blíží, aby jste byli hned na začátek o všem informováni, doporučujeme navštívit třídní schůzky.

Konání třídních schůzek:
Rybičky – čtvrtek 1.9. v 10:00 ve třídě Žabiček
Motýlci – pondělí 5.9. v 16:00 ve třídě Motýlků
Berušky – úterý 6.9. v 16:00 ve třídě Berušek
Žabičky – středa 7.9. v 16:00 ve třídě Žabiček

První den do MŠ stačí dát dítěti bačkůrky, co vše dále budete potřebovat se dočtete na nástěnkách.
Všechny potřebné dokumenty dostanete na třídních schůzkách, kde se dozvíte i všechno ostatní, co bude pro vás stěžejní po celý školní rok.

Platby rodičů ve školním roce 2022/2023

Úhrada za stravné – ŠKOLNÍ JÍDELNA
Děti s odkladem školní docházky 1050,- Kč
Ostatní 945,- Kč
Číslo účtu: 51-2913350207/0100
Vyúčtování přeplatků: červenec 2023

Úhrada za školné – MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti narozené do 31. 8. 2017 školné neplatí – předškoláci
Ostatní 729,- Kč
Číslo účtu: 51-2913340287/0100

Platby za kulturní akce pro děti v MŠ
1.000,- Kč za pololetí nebo
2.000,- Kč ročně
Číslo účtu: 51-2913340287/0100
Na co jsou peníze za kulturu? – divadelní představení, celodenní výlety, drobné dárky pro děti (narozeniny, Vánoce, Velikonoce, MDD, dárky z výletů), šerpy a knihy s věnováním pro předškoláky

Platby zasílejte na příslušné účty a to do 15. dni v měsíci. Pokud zvolíte trvalý příkaz, zadejte první platbu v měsíci září a poslední v měsíci červnu. V době prázdnin platby neposílejte.

Prázdninový provoz je hrazen dle individuálního pokynu. Výši školného pro následující školní rok zveřejníme v měsíci červnu 2023.

Při všech platbách uvádějte variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přidělen po celou dobu
docházky do MŠ.