Vážení rodiče a zákonní zástupci,
níže najdete rozdělení dětí do jednotlivých tříd – děti jsou do tříd rozděleny podle data narození.