Platby rodičů ve školním roce 2022/2023

Úhrada za stravné – ŠKOLNÍ JÍDELNA
Děti s odkladem školní docházky 1050,- Kč
Ostatní 945,- Kč
Číslo účtu: 51-2913350207/0100
Vyúčtování přeplatků: červenec 2023

Úhrada za školné – MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti narozené do 31. 8. 2017 školné neplatí – předškoláci
Ostatní 729,- Kč
Číslo účtu: 51-2913340287/0100

Platby za kulturní akce pro děti v MŠ
1.000,- Kč za pololetí nebo
2.000,- Kč ročně
Číslo účtu: 51-2913340287/0100
Na co jsou peníze za kulturu? – divadelní představení, celodenní výlety, drobné dárky pro děti (narozeniny, Vánoce, Velikonoce, MDD, dárky z výletů), šerpy a knihy s věnováním pro předškoláky

Platby zasílejte na příslušné účty a to do 15. dni v měsíci. Pokud zvolíte trvalý příkaz, zadejte první platbu v měsíci září a poslední v měsíci červnu. V době prázdnin platby neposílejte.

Prázdninový provoz je hrazen dle individuálního pokynu. Výši školného pro následující školní rok zveřejníme v měsíci červnu 2023.

Při všech platbách uvádějte variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přidělen po celou dobu
docházky do MŠ.