Platby rodičů ve školním roce 2021/2022

Úhrada za stravné – ŠKOLNÍ JÍDELNA
Děti s odkladem školní docházky 945,- Kč
Ostatní 840,- Kč
Číslo účtu: 51-2913350207/0100
Vyúčtování přeplatků: červenec 2022

Úhrada za školné – MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti narozené do 31. 8. 2016 školné neplatí
Ostatní 757,- Kč
Číslo účtu: 51-2913340287/0100

Platby za kulturní akce pro děti v MŠ
200,- Kč měsíčně nebo
1.000,- Kč za pololetí nebo
2.000,- Kč ročně
Číslo účtu: 51-2913340287/0100

Platby zasílejte na příslušné účty a to do 15. dni v měsíci. Pokud zvolíte trvalý příkaz, zadejte první platbu v měsíci září a poslední v měsíci červnu. V době prázdnin platby neposílejte.

Prázdninový provoz je hrazen dle individuálního pokynu. Výši školného pro následující školní rok zveřejníme v měsíci červnu 2022.

Při všech platbách uvádějte variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přidělen po celou dobu
docházky do MŠ.